เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ 36 / 2562 ขอเชิญผู้รับเบี้ยยังชีพทุกราย ให้มาแสดงตนการดำรงอยู่ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ 36 / 2562 ขอเชิญผู้รับเบี้ยยังชีพทุกราย ให้มาแสดงตนการดำรงอยู่ ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย