เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๑
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๒
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๓
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๔
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๕
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๖
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๗
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่๘
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย