เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภ.ด.ส.3)    เอกสารประกอบ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย