เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงภาษีบำรุงท้องที่

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงภาษีบำรุงท้องที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย