เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

📣📣#ประชาร่วมทำ #ผู้นำร่วมคิด #พันธกิจคืองานพัฒนา #ชะมายมั่นคง #อนาคตยั่งยืน

📣📣เทศบาลตำบลชะมาย ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

✅👉ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

🕰 เวลา ๑๔.๐๐ น.

🏫 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย

📍 มาร่วมกันออกเสียงในเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาตำบลชะมายของเราไปด้วยกัน    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย