เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

smileyเทศบาลตำบลชะมาย ขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลชะมาย enlightenedเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

smiley โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

yes โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศได้ตามไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย