เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ - มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

    เอกสารประกอบ ประกาศ - มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย