เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง ปภ.แนะ งด-ลด-เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ชะมายสาร ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง ปภ.แนะ งด-ลด-เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย