เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย