เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

...เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่เขตตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามจุดบริการต่างๆ ดังนี้

หมู่ที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านนายประยูร มากคงแก้ว(หนองแสง)

เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีฯ สาขาทุ่งสง

หมู่ที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดเกษตร

เวลา 13.00-15.30 น. ณ วัดเขากลาย

หมู่ที่ 3 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-15.30 น. ณ วัดเขากลาย

หมู่ที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักสงฆ์สุวรรณคีรี (หัวเขา)

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลชะมาย

หมู่ที่ 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดวังหีบ

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองปรีอ

หมู่ที่ 6 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

หมู่ที่ 7 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณสามแยกพาณิชย์

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์สระน้ำหนองหอย

หมู่ที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เขาตาเล่ง    เอกสารประกอบ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 
กำหนดการ
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย