เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity )

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity ) เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity )
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย