เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity )

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity ) เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polity )
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย