เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย