เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประเมินเมืองสิ่งแวลล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ทศบาลตำบลชะมายได้รับรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562


    เอกสารประกอบ ผลการประเมินเมืองสิ่งแวลล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย