เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง"เลิก" ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน "ลด" เสี่ยงโควิด-๑๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง"เลิก" ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน "ลด" เสี่ยงโควิด-๑๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย