เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการลดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย