เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย