เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

ปลัดเทศบาลตำบลชะมายได้มีคำสั่งที่  466/2554  มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

    เอกสารประกอบ

มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย