เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องถิ่นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องถิ่นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย