เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย