เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลตำบลชะมายอรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) หรือ ดาวน์โหลดแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ได้จากไฟล์แนบ แล้วยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

smileyสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

     เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย