เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย