เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสำรวจประชากรสุนัขและการสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข

    รายละเอียดข่าว

การสำรวจประชากรสุนัขและการสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
 
     ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาวิธีสำรวจประชากรสุนัขและการสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง และพื้นที่รอยต่อที่ติดกับเทศบาลเมืองทุ่งสงบางส่วน โดยในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ระหว่างเวลา  09.00 – 19.00 น. และในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 จะเข้าดำเนินการเจาะเลือดสุนัขในครัวเรือนที่สนใจ
   
     ในการนี้ เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในพื้นที่ ที่มีรอยต่อติดกับเทศบาลเมืองทุ่งสงบางส่วน ทราบและให้ความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนด้วย
 
หมายเหตุ  :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                     เทศบาลตำบลชะมาย  โทร. 075 – 466614 ต่อ 104    เอกสารประกอบ การสำรวจประชากรสุนัขและการสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย