เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
 
No Smoking
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย