เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย