เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย