เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบหมายอำนาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้มีคำสั่งที่  104/2555  มอบหมายอำนาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรีตำบลชะมายปฏิบัติหน้าที่

    เอกสารประกอบ

มอบหมายอำนาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย