เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน
   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ถนนสายหลักเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                  ขอเชิญชวน ประชาชนจิตอาสา ตลอดถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day  ถนนสายหลัก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยเริ่มจากหน้าบริษัทเบทาโกรไป ยูเทิร์นหน้าร้านยงเจริญสิ้นสุดบริเวณสี่แยกบ้านหนองหว้า ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ได้บำเพ็ญประโยชน์ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกัน

* โดยให้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ มาพร้อมกันในเวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย