เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง เทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ชะมายสาร ฉบับที่ ๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง เทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย