เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

    รายละเอียดข่าว

ขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย