เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 726 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕-๖/๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]173
122 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จำนวน ๒ โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]175
123 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 19 ก.พ. 2564 ]174
124 - ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสื่อสาร ให้ประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ และการสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM2.5 [ 18 ก.พ. 2564 ]172
125 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ [ 17 ก.พ. 2564 ]181
126 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เขตเลือกตั้งที่ ๒ [ 17 ก.พ. 2564 ]177
127 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง [ 5 ก.พ. 2564 ]170
128 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 4 ก.พ. 2564 ]173
129 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 4 ก.พ. 2564 ]170
130 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย [ 4 ก.พ. 2564 ]176
131 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัคร ฯ [ 1 ก.พ. 2564 ]177
132 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ 1 ก.พ. 2564 ]174
133 เรื่อง ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]178
134 เรื่อง ๑๐๘ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]172
135 เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]175
136 "หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช" [ 29 ม.ค. 2564 ]172
137 "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช" [ 29 ม.ค. 2564 ]172
138 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔ "เรื่อง ไฟป่า..ปัญหาไม่รู้จบ" [ 28 ม.ค. 2564 ]171
139 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ "เรื่อง งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยง ไฟป่าและหมอกควัน" [ 28 ม.ค. 2564 ]169
140 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๔ [ 26 ม.ค. 2564 ]173
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37