เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 899 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง [ 19 ม.ค. 2566 ]42
82 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 ม.ค. 2566 ]80
83 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 ม.ค. 2566 ]33
84 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]30
85 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]34
86 ปรชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เตือนภัยผู้ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้องทาคาตะ (Takata) [ 9 ม.ค. 2566 ]34
87 ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2566 ]39
88 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]28
89 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]33
90 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]27
91 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]44
92 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ [ 23 ธ.ค. 2565 ]23
93 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [ 18 ธ.ค. 2565 ]36
94 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2565 ]45
95 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2565 ]44
96 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ปรับลดอัตราดอกกเบี้ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2565 ]29
97 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]36
98 ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]142
99 ระวัง!!!! ท่านจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการการฉ้อโกง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ 30 พ.ย. 2565 ]40
100 วิธีการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 24 พ.ย. 2565 ]53
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45