เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 942 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ - ร่างประกาศกระทรางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2566 ]34
122 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]45
123 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]44
124 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง [ 19 ม.ค. 2566 ]60
125 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 ม.ค. 2566 ]173
126 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 ม.ค. 2566 ]47
127 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]45
128 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]51
129 ปรชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เตือนภัยผู้ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้องทาคาตะ (Takata) [ 9 ม.ค. 2566 ]51
130 ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2566 ]56
131 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]46
132 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]47
133 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]41
134 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]57
135 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ [ 23 ธ.ค. 2565 ]39
136 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [ 18 ธ.ค. 2565 ]54
137 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2565 ]63
138 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2565 ]59
139 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ปรับลดอัตราดอกกเบี้ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2565 ]49
140 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
141 ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]158
142 ระวัง!!!! ท่านจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการการฉ้อโกง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [ 30 พ.ย. 2565 ]57
143 วิธีการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 24 พ.ย. 2565 ]68
144 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งเตือนและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก [ 16 พ.ย. 2565 ]61
145 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก "เตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก" [ 15 พ.ย. 2565 ]74
146 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2565 ]88
147 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]95
148 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2565 ]77
149 แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดตามข่าวสาร/ กิจกรรม และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย [ 28 ต.ค. 2565 ]70
150 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2565 ]83
151 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๗/๒๕๖๕ [ 25 ต.ค. 2565 ]72
152 ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย [ 25 ต.ค. 2565 ]452
153 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2565 ]90
154 ชะมายสาร ฉบับที่ ๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง เทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ [ 18 ต.ค. 2565 ]73
155 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ต.ค. 2565 ]95
156 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๖/๒๕๖๕ [ 17 ต.ค. 2565 ]57
157 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 [ 11 ต.ค. 2565 ]78
158 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ ๓๕/๒๕๖๕ [ 11 ต.ค. 2565 ]64
159 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2565 ]109
160 ประกาศเทศบาลตำบลชะมายสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา [ 3 ต.ค. 2565 ]86
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24