เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 899 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด ที่คุณแม่ต้องระวัง! [ 26 เม.ย. 2566 ]20
42 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]12
43 แจ้งกำหนดแผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]21
44 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ [ 7 เม.ย. 2566 ]15
45 ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]17
46 รายงานการวัดค่าฝุ่นละอองประจำวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]17
47 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 31 มี.ค. 2566 ]25
48 ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย ร่วมสมัครเป็น [ 30 มี.ค. 2566 ]22
49 รณรงค์ร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง [ 29 มี.ค. 2566 ]28
50 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ 28 มี.ค. 2566 ]20
51 แล้งนี้ร่วมใจกันประหยัดน้ำ [ 27 มี.ค. 2566 ]23
52 ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 27 มี.ค. 2566 ]18
53 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ [ 23 มี.ค. 2566 ]16
54 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ [ 23 มี.ค. 2566 ]17
55 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ขอเชิญชวนร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ [ 7 มี.ค. 2566 ]93
56 ประชาสัมพันธ์ร้านยาโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนวัตกรรมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี [ 28 ก.พ. 2566 ]41
57 เชิญชวนเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล ตำบลชะมาย" [ 24 ก.พ. 2566 ]38
58 สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด [ 24 ก.พ. 2566 ]20
59 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]21
60 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2566 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45