เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 796 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง [ 5 ก.พ. 2564 ]265
202 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 4 ก.พ. 2564 ]267
203 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 4 ก.พ. 2564 ]267
204 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย [ 4 ก.พ. 2564 ]274
205 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัคร ฯ [ 1 ก.พ. 2564 ]269
206 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ 1 ก.พ. 2564 ]266
207 เรื่อง ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]276
208 เรื่อง ๑๐๘ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]322
209 เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2564 ]265
210 "หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช" [ 29 ม.ค. 2564 ]266
211 "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช" [ 29 ม.ค. 2564 ]260
212 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔ "เรื่อง ไฟป่า..ปัญหาไม่รู้จบ" [ 28 ม.ค. 2564 ]263
213 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ "เรื่อง งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยง ไฟป่าและหมอกควัน" [ 28 ม.ค. 2564 ]264
214 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๔ [ 26 ม.ค. 2564 ]264
215 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๔ [ 26 ม.ค. 2564 ]263
216 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๔ "เรื่อง "เลิก" ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน "ลด" เสี่ยง COVID-๑๙ คู่มือสำหรับกลุ่มเสี่ยง" [ 25 ม.ค. 2564 ]259
217 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๔ "เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙" [ 25 ม.ค. 2564 ]263
218 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔ "เรื่อง หลัก ๓ ล. "ลด เลี่ยง ดูแล" ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-๑๙" [ 25 ม.ค. 2564 ]270
219 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม [ 21 ม.ค. 2564 ]262
220 ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ "เรื่อง น้ำท่วม-ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้" [ 21 ม.ค. 2564 ]261
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40