เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 7 ก.ค. 2557 ]247
62 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2557 ]250
63 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 เม.ย. 2557 ]242
64 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 27 ก.พ. 2557 ]246
65 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]244
66 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]248
67 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 21 ส.ค. 2556 ]250
68 ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 7 มิ.ย. 2556 ]248
69 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]251
70 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายครั้งแรกประจำปี 2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]248
71 รายงานการประชุมสภา 29 มิถุนายน 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]237
72 รายงานการประชุมสภา 30 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]238
73 รายงานการประชุมสภา 13 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]233
74 รายงานการประชุมสภาวันที่ 14 ก.พ 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]235
75 รายงานการประชุมสภาวันที่ 9 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]234
76 รายงานการประชุมสภาวันที่ 8 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]237
77 รายงานการประชุมสภาฯ 15 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]231
78 รายงานการประชุมสภาฯ 11 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]236
79 รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2553 [ 13 ก.ย. 2553 ]231
80 รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2553 [ 13 ก.ย. 2553 ]234
 
|1|2|3หน้า 4|5