เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2556    เอกสารประกอบ ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย