เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ในวัน  จันทร์  ที่  2๓  กันยายน  ๒๕๕๖    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย