เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการนัดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  ในวัน  ศุกร์  ที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย