เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย