เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖ ในวัน  อังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย