เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย