เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือน มกราคม [ 20 ก.พ. 2563 ]0
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]24
3 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือน ธันวาคม [ 13 ม.ค. 2563 ]18
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]12
5 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]7
6 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]14
7 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]20
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]13
9 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]29
10 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]15
11 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]34
12 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]33
13 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]31
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]34
15 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]30
16 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]49
17 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]47
18 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]54
19 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]55
20 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9