เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
vdo บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  รางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑"
       นายกประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  แห่งเทศบาลตำบลชะมาย  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการจากหน่วยงานภาครัฐ  ครบทั้ง  ๕  ด้าน  และที่สำคัญมีผลงานเป็นที่ประจักษ...
 
  รางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑"
  ประเพณีชักพระ วัดวังหีบและวัดเขากลาย ตำบลชะมาย อ.ท...
  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ร่วมกับ...
  รวมพลัง..รวมน้ำใจ...รวมความยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 7 ปี...
  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะ...
  โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ป...
  อบรมกฎหมายเบื้องต้น และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสด...
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ศูน...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้