เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนการจัดหารพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]43
2 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (4) [ 2 พ.ย. 2561 ]68
3 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (5) [ 2 พ.ย. 2561 ]60
4 แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลชะมาย 2561 (2) [ 1 ต.ค. 2561 ]66
5 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (3) [ 1 ต.ค. 2561 ]79
6 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (1) [ 1 ธ.ค. 2560 ]61
7 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (2) [ 1 ธ.ค. 2560 ]60
8 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (3) [ 1 ธ.ค. 2560 ]70
9 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (4) [ 1 ธ.ค. 2560 ]57
10 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (5) [ 1 ธ.ค. 2560 ]58
11 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (6) [ 1 ธ.ค. 2560 ]68
12 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (7) [ 1 ธ.ค. 2560 ]67
13 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (8) [ 1 ธ.ค. 2560 ]65
14 แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]54
15 แผนการจัดหาพัสดุกองช่าง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]62
16 แผนการจัดหาพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]57
17 แผนการจัดหาพัสดุกองวิชาการและแผนงาน2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]56