เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 4 มิ.ย. 2564 ]232
22 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 5 พ.ค. 2564 ]463
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) [ 26 เม.ย. 2564 ]335
24 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]400
25 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]399
26 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64) [ 20 เม.ย. 2564 ]334
27 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]357
28 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]353
29 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]328
30 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]365
31 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]336
32 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]339
33 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]339
34 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]357
35 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]343
36 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]379
37 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]333
38 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]337
39 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]357
40 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]357
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12