เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย