เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4    เอกสารประกอบ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย