เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง...[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 386]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 386]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ มาศึกษาดูงาน[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 397]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 472]
 
  วันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 390]
 
  โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพ...[วันที่ 2019-11-22][ผู้อ่าน 421]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 428]
 
  ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ ห้างสหไทยพลาซ่า สา...[วันที่ 2019-11-20][ผู้อ่าน 483]
 
  กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรี...[วันที่ 2019-11-20][ผู้อ่าน 474]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้นที่ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปล...[วันที่ 2019-11-20][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการตรวจคัดกรองความบกพร่องทางสายตาผู้สูงอายุ ปร...[วันที่ 2019-11-15][ผู้อ่าน 437]
 
  พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดเขากลาย[วันที่ 2019-11-15][ผู้อ่าน 659]