เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


📌ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๔.๓๐ น.

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย เป็นการร่วมกันรับทราบนโยบายการบริหารงานและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมายให้ดียิ่งขึ้น

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25