เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลชะมายคนใหม่


#ครอบครัวชะมายยินดีต้อนรับปลัดคนใหม่

🗓ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๙.๑๙ น.

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ราย 👤นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะฯ

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25